top of page
Platforma EnergoStation
Software

Základem platformy je software, jehož algoritmus pracuje s údaji o počasí, predikci zatížení a nabíjením elektromobilů, provozním chováním daného místa a proměnlivými cenovými tarify, z čehož následně vyhodnocuje a plánuje nejefektivnější využití energií a ROI.

Hardware s řídící jednotkou

HW s řídící jednotkou je důležitým prvkem EnergoStation v místě instalace, propojený s lokálními zdroji a spotřebiči energie, který zasílá automatické povely generované softwarem. HW umožňuje softwarové povely realizovat efektivně a včas. HW lze jednoduše instalovat a integrovat.

EnergoStation HW
Aplikace a dashboard

Cloudové řešení aplikace a grafické nadstavby umožňuje uživateli sledovat energetické činnosti, rovněž slouží jako servisní nástroj pro efektivní monitoring propojených systémů. Od vzdáleného monitorování, plánování, stahování dat o měřeních a úsporách, analýzu zdrojů energie, statistiky spotřeby až po alarmy. 

Dashboard
Dashboard
EMS EnergoStation znamená akcelerace ROI

Skutečný příklad, srovnatelná odběrná místa v rámci jednoho dne, rozdílně vybavena

Instalace s FVE, 100 % nákladů
Instalace s FVE+EMS,
36 % nákladů
Instalace s FVE+EMS+ESS,
9 % nákladů
bottom of page