top of page

EMS Compact

Řešení pro menší výrobny, města a obce umožňující sdílení energií v rámci komunit

8_edited.png

Vytvoření aktivních

odběrných míst

 • Aktivní zákazník sdílející elektřinu musí mít aktivní odběrné místo

 • Pokud zákazník neřídí svoji spotřebu nebo akumulaci, tak není pro komunitu přínosem

 • Aktivní odběrné místo zajistí optimální využití energie v rámci odběrného místa a umožní poskytovat flexibilitu

 • Poskytuje detailní přehled o energetických tocích

Co mi přinese aktivní odběrné místo?

 • Aktivuje spotřebu při výrobě FVE nebo nízkých cenách (ohřev TUV, vytápění/chlazení, nabíjení EV apod.) 

 • Snižuje spotřebu při přetížení nebo vysokých cenách

 • Umožní sdílení energie v rámci Energetických společenství

 • Umožní poskytovat za úplatu obchodní nebo výkonovou flexibilitu

 • Zaznamená a graficky zobrazuje energetické toky v rámci odběrného místa

 • Nahrazuje energetika, který pracuje 7 dní v týdnu a 96 čtvrthodin denně

Aplikace

Příklad zapojení aktivního odběrného místa

 • Řídicí jednotka s měřením

 • Ovládaná zařízení

  • FVE a bateriové úložiště

  • Elektromobilita

  • Vytápění/chlazení

  • Ohřev TUV

 • Lokální energetické řízení

  • Využití vyrobené energie

  • SPOT ceny

  • Rezervovaný výkon/příkon

System EnergoStation

HW EnergoStation Compact

 • Energetické řízení do 99 kW

 • Aktivace nebo odpínání zátěže

 • ​Řízení dle SPOT cen energie

 • Rezervovaný příkon/výkon

 • Řízení FVE

 • Řízení střídače a bateriového úložiště do 100 kWh (rozšiřitelné)

 • Proporcionální řízení 3f ohřevu akumulačního zásobníku

 • Řízení nabíječky EV s přidaným MID (fakturačním) elektroměrem

 • V případě instalace nad 99 kW, nabízíme naše EMS Standard včetně RTU

EnergoStation compact

Návratnost EMS Compact v rámci odběrného místa

Úspora až 20 %

 • SPOT ceny

Úspora až 30 %

 • FVE

 • SPOT ceny

Úspora až 50 %

 • FVE

 • SPOT ceny

 • Sdílení energie

ROI
bottom of page