top of page

Funkcionality naší EMS s dispečerským řízením

Maximální využití vyrobené energie

Funkce

Maximální využití vyrobené energie aktivací spotřeby nebo akumulací do ESS.

Vlastní energie je využita podle zvoleného pořadí 1-10.

Výhody

Snížení nákladů na energii a minimalizace přetoků do distribuční soustavy.

Funkce

Řízení spotřeby a akumulace podle cen denního trhu, predikce výroby a spotřeby pro maximální snížení nákladů na energie.

Výhody

Nákup energie probíhá v nejnižších cenách a pouze v nezbytném množství pro překonání cenových špiček.

Řízení dynamickou (SPOT) cenou

Aktivní obchodování s energií

Funkce

Po dosažení cenového rozdílu (SPREAD) dochází k nákupu a uložení energie do ESS s následným prodejem v nejvyšších cenách.

Výhody

Vytvoření zisku nákupem a prodejem energie v rozdílných hodinách a tím dosažení rychlejší návratnosti investice do ESS.

Funkce

Sníží odběr energie z distribuční sítě v rámci 15 min. intervalu kompenzací spotřeby pomocí ESS nebo vypnutím spotřebičů. Je možné nastavit až 8 skupin zařízení pro dodržení rezervované kapacity.

Výhody

Snížení plateb za rezervovanou kapacitu a zamezení pokut za její překročení. Při použití ESS dochází k minimalizaci odstavování výrobních technologií.

Řízení rezervované kapacity
Řízení rezervovaného výkonu

Funkce

Zajistí nepřekročení dodávané energie do distribuční sítě přes nastavenou hodnotu omezením výkonu výrobny. Při záporných prodejních cenách přednostně energii ukládá do ESS a následně aktivuje bezpřetokový režim.

Výhody

Splnění podmínek provozovatele distribuční soustavy. Snížení nákladů na neoprávněnou dodávku do distribuční sítě nebo za dodání energie se zápornou prodejní cenou.

Funkce

Sníží okamžitý odběr energie z distribuční sítě kompenzací spotřeby pomocí ESS nebo snížením výkonu spotřebičů. Je možné nastavit snižování spotřeby podle zvoleného pořadí 1-10.

Výhody

Snížení regulované ceny energie za sjednaný příkon (hodnoty jističe). Možnost vyšší spotřeby než dovoluje distribuční soustava (vhodné zejména při větším počtu nabíjecích stanic).

Řízení rezervovaného příkonu
Dispečerské řízení výroben

Funkce

​Řízení výkonu výroben provozovatelem distribuční soustavy. V případě větších výkonů nebo VN je požadována také U/Q nebo frekvenční regulace.

Výhody

U výroben nad 100 kW je dispečerské řízení podmínkou pro připojení k distribuční soustavě. Spojením EMS a DŘ odpadají dodatečné integrační náklady.

 

Funkce

Řízení jalového výkonu FVE nebo ESS podle kvalitoměru pro dosažení požadovaného PF, Q nebo napětí na předávacím místě.

Výhody

Snížení dodatečných nákladů na energii a dosažení požadované kvality sítě.

Řízení jalového výkonu
Řízení frekvence
(ve vývoji)

Funkce

Řízení činného výkonu FVE nebo ESS podle kvalitoměru pro dosažení požadované frekvence sítě na předávacím místě.

Výhody

Snížení dodatečných nákladů na energii a dosažení požadované kvality sítě. V případě dostatečně výkonné ESS je možné nabízet službu FCR pro ČEPS.

 

Funkce

Příkon zařízení s odložitelnou spotřebou nebo akumulací můžeme přesunout do levnějších hodin a tím zajistit výrazné snížení nákladů na energie.

Výhody

Přebytek vyrobené nebo uložené energie je možné prodat v energetické špičce a tím zvýšit návratnost výrobny a baterie.

Obchodní a výkonová flexibilita
(ve vývoji)
bottom of page