top of page

Elektromobilita

Řešení pro nabíjení elektromobilů, rozšiřitelné o bateriové úložiště, BMS a EMS

Electric cars charged on a charging station ( JUMP HERE TO FOOTAGE GALLERY )_edited.jpg
EV nabíjení
AC 11kW až 22kW

AC nabíjecí stanice chrání hlavní jistič před přetížením a nabízí možnost nabíjení pouze při dostatečné produkci fotovoltaických elektráren nebo nízkých hodinových cenách.

DC 25kW až 400kW

DC nabíjecí stanice umožňují nabíjení s využitím energie z bateriového úložiště. To zvyšuje rychlost nabíjení a zároveň umožňuje provoz i v lokalitách s nedostatečným rezervovaným příkonem.

Postavit jednu nabíjecí stanici je poměrně jednoduché, ale při potřebě několika stanic, případně několika desítek stanic, může nastat problém. Komplikací bývá kapacita distribuční soustavy, technické parametry přípojky jako jsou průřezy přívodních kabelů nebo elektroinstalační infrastruktura. 

Řešení elektromobility z komplexního pohledu znamená zajištění kvalitních proporcionálně řiditelných dobíjecích AC i DC stanic, instalaci vhodného alternativního zdroje, vhodně dimenzovaného bateriového uložiště a v neposlední řadě spolehlivého řídícího systému. 

V našem portfoliu máme AC dobíjecí stanice o výkonech až 22 kW nebo DC stanice začínající na hodnotách 25 kW až do 400 kW. 

bottom of page