top of page

EV nabíjení

Řešení pro nabíjení elektromobilů, rozšiřitelné o bateriové úložiště, BMS a EMS

EV nabíjení

EV Charging

AC 11kW až 22kW

Ekonomicky zajímavé řešení bateriového úložiště, které lze umístit do odpovídajících prostor díky vzájemnému propojení stojanů s baterií a střídači.

DC 25kW až 400kW

Pro venkovní použití lze bateriové úložiště dodat v samostatně stojícím kontejneru, který je upraven pro stabilizaci vnitřního prostředí a požární bezpečnosti.

Zvyšujícími se počty elektromobilů stoupají i nároky na jejich dobíjení. Postavit jednu nabíjecí stanici je poměrně jednoduché, ale při potřebě několika stanic, případně několika desítek stanic, může nastat problém. Současná rezidentní, ale i komerční výstavba není na skokové navýšení potřebného výkonu připravena. Komplikací bývá kapacita distribuční soustavy, technické parametry přípojky jako jsou průřezy přívodních kabelů nebo elektroinstalační infrastruktura. 

Řešení elektromobility z komplexního pohledu znamená zajištění kvalitních proporcionálně řiditelných dobíjecích AC i DC stanic, instalaci vhodného alternativního zdroje, vhodně dimenzovaného bateriového uložiště a v neposlední řadě spolehlivého řídícího systému. 

V rámci takto vystavěné dobíjecí infrastruktury lze pak provozovat všechny druhy dobíjení – neveřejné, veřejné ale i poloveřejné, kdy mohou být některé neveřejné stanice využívány i jako veřejné. 

V portfoliu máme AC dobíjecí stanice o výkonech až 22 kW nebo DC stanice začínající na hodnotách 25 kW až do 400 kW. 

bottom of page