top of page
Řízení akumulace energie

Algoritmy strojového učení systému iCOOL4 vypočítávají a plánují co nejefektivnější využití energie podle celé řady faktorů. Bateriové úložiště umožňuje využít tyto výstupy a příkazy k nejoptimálnějšímu způsobu uložení a využití energie. 

5_edited.jpg
Využití SPOT cen energie

Spotřeba v nízkých cenách

Příkon zařízení s odložitelnou spotřebou nebo akumulací můžeme přesunout do levnějších hodin, a tím zajistit výrazné snížení nákladů na energie.

Prodej ve vysokých cenách

Přebytek vyrobené nebo uložené energie je možné prodat v energetické špičce a tím zvýšit návratnost výrobny, a baterie.

Fotky v produktovém listu_edited.jpg
Akumulace

Vlastní energie

Bateriové úložiště využíváme pro uložení nadbytečné nebo levné energie. Tuto energii lze využít nebo prodat při jejím nedostatku nebo vysokých cenách.

Kompenzace špiček

Výrobní provozy se vyznačují nárazovou spotřebou, kterou je možné kompenzovat bateriovým úložištěm bez nutnosti navyšovat rezervovanou kapacitu.

Integrovaná řešení s bateriovým úložištěm

Náš EMS systém dodáváme včetně bateriových úložišť s kapacitou 100 kWh až 1 MWh a výkonem 50 až 500 kW. 

WhatsApp Image 2024-02-28 at 17.05.43.jpeg
Bateriová úložiště na klíč

Vestavěné

Ekonomicky zajímavé řešení bateriového úložiště, které lze umístit do odpovídajících prostor díky vzájemnému propojení stojanů s baterií a střídači.

Kontejnerové

Pro venkovní použití lze bateriové úložiště dodat v samostatně stojícím kontejneru, který je upraven pro stabilizaci vnitřního prostředí a požární bezpečnosti.

Parametry úložišť 

264 kW

108 kWh

216 kWh

324 kWh

432 kWh

540 kWh

88 kW

176 kW

352 kW

440 kW

Funkce

  • Ukládání vyrobené energie z FVE (přednostně při záporných cenách) 

  • Kompenzace spotřeby podle ceny aktuální a uložené energie 

  • Kompenzace spotřeby pro dodržení rezervované kapacity (peak shaving) 

  • Nákup a prodej z GRID podle hodinové ceny energie (SPOT)  

  • Prodej energie z FVE při nejvyšší hodinové ceně 

  • Prediktivní algoritmus spotřeby a výroby FVE 

  • Flexibilita – možnost zapojení do řízení obchodní odchylky nebo výkonové rovnováhy 

  • Komunity – využití úložiště více odběrnými místy 

Kapacita a výkon

EnergoStation Storage se dodává v těchto základních kapacitních a výkonových provedeních. Součástí je vždy BMS a EMS.

Storage configuration
bottom of page