top of page
Bateriové úložiště

Náš EMS systém dodáváme včetně bateriových úložišť s kapacitou 100kWh až 1 MWh a výkonem 50 až 500 kW

Bateriová úložiště

Battery energy storage

Vestavěné

Ekonomicky zajímavé řešení bateriového úložiště, které lze umístit do odpovídajících prostor díky vzájemnému propojení stojanů s baterií a střídači.

Kontejnerové

Pro venkovní použití lze bateriové úložiště dodat v samostatně stojícím kontejneru, který je upraven pro stabilizaci vnitřního prostředí a požární bezpečnosti.

Parametry úložišť 

264 kW

108 kWh

216 kWh

324 kWh

432 kWh

540 kWh

88 kW

176 kW

352 kW

440 kW

Funkce

  • Ukládání vyrobené energie z FVE (přednostně při záporných cenách) 

  • Kompenzace spotřeby podle ceny aktuální a uložené energie 

  • Kompenzace spotřeby pro dodržení rezervované kapacity (peak shaving) 

  • Nákup a prodej z GRID podle hodinové ceny energie (SPOT)  

  • Prodej energie z FVE při nejvyšší hodinové ceně 

  • Prediktivní algoritmus spotřeby a výroby FVE 

  • Flexibilita – možnost zapojení do řízení obchodní odchylky nebo výkonové rovnováhy 

  • Komunity – využití úložiště více odběrnými místy 

Kapacita a výkon

EnergoStation Storage se dodává v těchto základních kapacitních a výkonových provedeních. Součástí je vždy BMS a EMS.

Storage configuration
bottom of page